Voorwaarden

Voorwaarden huurappartementen Dreamhouse WiDiDi op Arcadia Residence

Eindschoonmaak
De kosten van de eindschoonmaak bedragen € 50,- en dienen aan de verhuurder te worden voldaan tegelijkertijd met de tweede betaling van 50% van de huursom.

Condities
Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, exclusief vlucht en transfer van en naar de luchthaven. Vluchten moet men zelf regelen. Zie hieronder de mogelijkheid dat wij voor u de transfers van/naar het vliegveld regelen.

De week start voor de berekening op de aankomstdag en eindigt op de dag voor vertrek. In geval van huur in de periode waarin alleen gereserveerd kan worden per week, worden bij maandoverschrijdingen de kosten op dagniveau gerelateerd aan de vernoemde weekkosten. In de periode waarin hiervan kan worden afgeweken dan gelden de dagprijzen. Als totale huursom waar hieronder verder naar wordt gerefereerd betreft de hierboven berekende som plus de eventuele toeslag voor de schoolvakanties.

De huurkosten zijn ongeacht het aantal personen. Het maximum is 6 personen.

In afwijking van vele andere verhuurders brengen wij GEEN energiekosten en kosten voor het gebruik van bedlinnen afzonderlijk in rekening.

U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele annuleringsverzekering.

Transfers vliegveld Antalya
Voor de transfers van en naar de luchthaven kunnen wij zorgen. Kosten hiervan bedragen zowel voor heenreis € 50,- en de terugreis € 50,- tot maximaal 4 personen. Deze kosten dienen aan de chauffeur te worden betaald. Graag ontvangen wij dan vooraf naam, datum en vluchtnummer. Dit dient opgegeven te worden bij het reserveren.

Waarborgsom
De waarborgsom bedraagt € 250,-. Deze waarborgsom zal binnen 2 weken nadat het appartement is verlaten teruggestort worden, indien er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd.

Betaling
Binnen 2 weken na akkordering en bevestiging door de verhuurder van het reserveringsverzoek dient 50% van de huursom overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de verhuurder. De resterende 50% van de huursom, te vermeerderen met € 250,- ten behoeve van de waarborgsom en de kosten van de eindschoonmaak van € 50,- dient minimaal 6 weken voor de aankomstdatum te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de verhuurder.

Annulering
Bij annulering tot 6 weken voor aankomstdatum blijft u de minimale aanbetaling (50%) verschuldigd en bij annulering binnen 6 weken voor aankomstdatum blijft u de volledige reissom (100%) verschuldigd.

Daarnaast:

 1. Onze appartementen zijn “niet-roken appartementen”. Wij vertrouwen erop dat u binnen niet zult roken.
 2. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 3. De appartementen mogen met niet meer dan 6 personen bewoond worden, ongeacht leeftijd, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
 4. Alle eventuele schades dienen per omgaand aan verhuurder cq Side House Real Estate Immobilien te worden gemeld. Dit kantoor ligt aan de doorgaande weg naar het oude centrum van Side (tel. 0090 242 753 1038, mobiel 0090 532 612 1076, info@sidehouse.com, Belediye Karsisi Side / Antalya).
 5. Bij onacceptabel gedrag zal de huurder door de security verzocht worden het appartement per direct te verlaten, zonder terugbetaling van enige huursom.
 6. Wij verhuren onze appartementen NIET aan (groepen) jongeren.
 7. “Energy savers” mogen onder geen enkele omstandigheid van de toegangssleutel van het appartement verwijderd worden. Gebeurt dit wel dan zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
 8. Bij verlies of diefstal van de Sleutel en Energy Saver, zal een vergoeding worden gevraagd van € 50,- tot
  € 75,-.
 9. Individuele verzekering is de verantwoordelijkheid van de huurder. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de huurder tijdens het verblijf in het appartement, het zwembad of het Arcadia-complex.
 10. Op de dag van vertrek dient de vertrekkende gast de schoonmakers vanaf 10.00 uur de gelegenheid te geven het appartement tijdig te reinigen voor de aankomst van de volgende bezoeker.
 11. De appartementen staan uiterlijk om 16.00 uur op de dag van aankomst tot uw beschikking.